Chính sách bảo hành

NỘI DUNG

I.    Mục đích, ĐỊNH NGHĨA VÀ phạm vi áp dụng.

1.   Mục đích.

-   Đảm bảo cao nhất cam kết với khách hàng về chế độ bảo hành khi mua các sản phẩm Hyundai được phân phối bởi Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ô tô Nam Việt (Công ty Nam Việt) tại hệ thống các Đại lý được ủy quyền trên toàn quốc.

-   Thống nhất quy trình xử lý bảo hành một cách nhất quán giữa hệ thống Đại lý chính thức, trạm dịch vụ uỷ quyền, khách hàng sử dụng và Công ty Nam Việt.

-   Hướng dẫn chi tiết qui trình tiếp nhận thông tin bảo hành, đánh giá và giám định sự cố, hướng khắc phục và xử lý kỹ thuật.

-   Cách thức lập báo cáo, hồ sơ bảo hành, làm thủ tục thanh toán các chi phí bảo hành, lưu trữ hồ sơ và phụ tùng hư hỏng thay thế.

-   Qui định về tổ chức đánh giá kiểm tra việc thực hiện bảo hành cho khách hàng tại Chi nhánh, Đại lý và các trạm dịch vụ.

2.   Định nghĩa.

  “Chính sách bảo hành”: Bao gồm các điều khoản, các qui định liên quan đến thực hiện công tác bảo hành.

-    “HMC”: Hyundai Motor Hàn Quốc

-   “Công ty Nam Việt”: Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ô Tô Nam Việt.

-   “Phòng DV”: Bộ phận dịch vụ sau bán hàng của Công ty CP SX TM DV Ô tô Nam Việt.

-   “Chi nhánh/Đại lý”: Là các Chi nhánh và Đại lý của Công ty Nam Việt được Công ty Nam Việt ủy quyền bán xe, làm dịch vụ và cung cấp các loại phụ tùng chính hãng.

-    “Chi nhánh khu vực”: Văn phòng đại diện của Công ty Nam Việt các khu vực: Nam Bộ, Trung Bộ hoặc Bắc Bộ.

-   “Xe bảo hành”: Các loại xe Thương mại do HMC cung cấp thông qua nhà phân phối Công ty Nam Việt hoặc có sự chỉ định từ nhà sản xuất HMC tại Việt Nam.

-   “Phụ tùng chính hãng”: Các loại phụ tùng chính hãng do HMC cung cấp hoặc chỉ định (Hyundai Mobis).

     -   Các điều kiện bảo hành”: Là các điều kiện đáp ứng về các qui định về chế độ bảo hành, bảo dưỡng định kỳ của nhà sản xuất thể hiện trong sổ bảo hành đi kèm theo xe như: thời gian sử dụng trong vòng 24 tháng kể từ ngày bàn giao xe hoặc dưới 100,000 km tuỳ theo điều kiện nào đến trước, mà các lỗi này được xác định nguyên nhân là do chất lượng linh kiện, lỗi kỹ thuật.

-  “Ngày giao xe”: Là ngày mà xe được giao cho khách hàng mua lần đầu tiên được thể hiện trên biên bản bàn giao, phiếu kiểm tra xuất xưởng, sổ bảo hành.

-   “Ngày bắt đầu sửa chữa”:  Được tính từ khi NMC đồng ý bảo hành.

Effective on the date approved by NMC

-   “Trạm dịch vụ uỷ quyền độc lập”: Là các trạm dịch vụ độc lập không thuộc Đại lý bán hàng của Công ty Nam Việt.

-   “Trạm dịch vụ uỷ quyền Đại lý:  Là trạm dịch vụ thuộc sự quản lý của Đại lý bán hàng của Công ty Nam Việt.

-   “Sổ bảo hành”: Là chứng nhận quyền được hưởng chế độ bảo hành của người sử dụng xe, qui định về thời gian bảo hành, giới hạn bảo hành cho từng nhóm linh kiện, xác định và xác nhận thời gian bảo dưỡng định kỳ xe của người sử dụng.

-    “Khách hàng”: là đối tượng sử dụng xe Hyundai thương mại do Công ty Nam Việt phân phối hoặc do HMC chỉ định Công ty Nam Việt có trách nhiệm bảo hành.

3.   Phạm vi áp dụng.

3.1.  Đối tượng được hưởng chế độ bảo hành.

-    Tất cả khách hàng sử dụng xe Hyundai thương mại trên toàn lãnh thổ Việt Nam  được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hyundai - Hàn Quốc (HMC) còn trong điều kiện bảo hành (xem nội dung điều kiện bảo hành).

-     Qui định này áp dụng thống nhất trong mọi hoạt động dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng và sửa chữa tại các trung tâm dịch vụ được ủy quyền chính thức của Công ty Nam Việt.

3.2.  Đối tượng thực hiện bảo hành.

    Nhà phân phối - Công ty Nam Việt sẽ đại diện nhà sản xuất HMC thực hiện các chế độ bảo hành theo quy định của nhà sản xuất.

-    Trạm dịch vụ của Đại lý, trạm dịch vụ uỷ quyền độc lập của Công ty Nam Việt sẽ phải trực tiếp thực hiện các công tác bảo hành cho khách hàng sử dụng xe Hyundai còn trong điều kiện bảo hành do Đại lý bán ra hoặc do Công ty Nam Việt chỉ định.

II. CÁC QUI ĐỊNH CHUNG.

1.   Bảo hành.

Theo chính sách bảo hành của HMC, khi khách hàng sử dụng các loại xe Hyundai thương mại do Công ty Nam Việt phân phối trên thị trường Việt Nam hoặc do HMC chỉ định còn trong thời hạn bảo hành (24 tháng hoặc 100,000 km) nhưng đảm bảo về các điều kiện bảo dưỡng định kỳ theo qui định, khách hàng có quyền khiếu nại bảo hành ở bất cứ Chi nhánh/Đại lý/Trạm dịch vụ uỷ quyền độc lập nào của Công ty Nam Việt trên toàn lãnh thổ Việt Nam và được hưởng chế độ bảo hành chung theo qui định.

1.1 Trách nhiệm của Công ty Nam Việt.

Công ty Nam Việt sẽ đại diện cho HMC hoàn trả chi phí sửa chữa bảo hành đối với xe còn trong thời hạn bảo hành cho Chi nhánh/Đại lý/Trạm dịch vụ uỷ quyền độc lập với những sửa chữa và thay thế phụ tùng trên các xe bảo hành, do lỗi phụ tùng, lỗi thuộc về chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất và lắp ráp.

1.2 Trách nhiệm của Chi nhánh/Đại lý.

-    Chi nhánh/Đại lý có trách nhiệm kiểm tra kỹ thuật và điều kiện của xe trước khi giao cho khách hàng (PDI) và ghi đầy đủ các thông tin về xe, khách hàng và ký xác nhận, đóng dấu vào sổ bảo hành giao cho khách hàng.

-    Chi nhánh/Đại lý phải có trách nhiệm báo cáo định kỳ hàng tháng về thông tin khách hàng, xe đã xuất giao trong kỳ (số vin, thông tin khách hàng, ngày giao xe, loại xe,…theo hướng dẫn).

-     Chi nhánh/Đại lý phải có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện bảo hành, giám định và xác định nguyên nhân sự cố; ra quyết định bảo hành và trực tiếp thực hiện, sửa chữa bảo hành cho khách hàng. Đồng thời phải thực hiện đầy đủ các thủ tục theo yêu cầu trong mục II.6 để được thanh toán chi phí bảo hành.

-      Chi nhánh/Đại lý có quyền từ chối bảo hành khi lỗi đó thuộc về khách hàng do không thực hiện đúng theo hướng dẫn trong chính sách bảo hành (xem mục 1.4 trách nhiệm của chủ xe”, mục 1.5 “Quy định về bảo dưỡng”, mục 1.6 “Quy định về điều kiện sử dụng” ).

1.3.  Trách nhiệm của trạm dịch vụ uỷ quyền độc lập.

-    Chi nhánh/Đại lý phải có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện bảo hành, giám định và xác định nguyên nhân sự cố; Báo cáo và đề xuất hướng giải quyết bảo hành để Công ty Nam Việt ra quyết định bảo hành và hướng xử lý kỹ thuật.

-     Trạm dịch vụ uỷ quyền độc lập có quyền từ chối bảo hành khi có ý kiến chấp thuận của Công ty Nam Việt.

1.4.  Trách nhiệm của chủ xe.

-     Khách hàng phải thực hiện việc bảo dưỡng xe theo đúng chỉ dẫn được ghi rõ trong “Sổ tay vận hành và bảo dưỡng xe” và các quy định, hướng dẫn được ghi trong “Sổ Bảo Hành” cấp cho khách hàng khi mua xe.

-     Việc bảo dưỡng phải thực hiện tại các Chi nhánh/Đại lý/Trạm dịch vụ uỷ quyền độc lập  của Công ty Nam Việt và có đóng dấu xác nhận.

-     Phải thông báo kịp thời cho Chi nhánh/Đại lý/Trạm dịch vụ uỷ quyền độc lập/Phòng DV  khi có sự cố kỹ thuật để được hướng dẫn các bước cần thiết kế tiếp.

-    Khách hàng không được tự ý thay đổi kết cấu hoặc lắp thêm thiết bị làm ảnh hưởng đến cấu tạo chuẩn của xe; không được vận chuyển quá tải trọng thiết kế của nhà sản xuất cũng như tự ý can thiệp sửa chữa các hư hỏng trong điều kiện khi chưa được sự chấp thuận của Chi nhánh/Đại lý/Trạm dịch vụ uỷ quyền độc lập/phòng DV.

1.5.  Quy định về bảo dưỡng.

-    Công ty Nam Việt khuyến cáo tất cả khách hàng phải đến các Chi nhánh/Đại lý mà mình mua hàng để được kiểm tra, bảo dưỡng đúng định kỳ theo quy định của nhà sản xuất.

-    Trong trường hợp khách hàng không thể mang đến Chi nhánh/Đại lý mà mình mua hàng thì khách hàng có thể mang đến các Trạm dịch vụ uỷ quyền độc lập của Công ty Nam việt trên toàn quốc gần nhất (theo danh sách trạm ghi trên sổ bảo hành).

1.6.  Quy định về điều kiện sử dụng xe.

-   Khách hàng sử dụng xe đúng theo khuyến cáo được qui định trong sổ hướng dẫn sử dụng kèm theo xe .

-    Đối với xe thông dụng (xe tải, xe buýt): khách hàng phải thường xuyên kiểm tra các điều kiện cơ bản trước khi vận hành xe như các loại dầu nhớt (nhớt máy, nhớt cầu, nhớt hộp số…), các loại dung dịch (nước làm mát, dầu phanh, dầu trợ lực lái…), các lọc (lọc gió, lọc dầu…), các loại phụ tùng thay thế định kỳ.

-     Đối với xe chuyên dụng (xe ben, xe đầu kéo, xe trộn bê tông, xe bồn, xe tải cẩu, xe ép rác, xe kéo xe, xe chữa cháy hoặc các loại xe chuyên dụng khác có lắp đặt thêm thiết bị trên nền xe cabin sát-xi của Hyundai): ngoài các lưu ý về xe thông thường thì khách hàng lưu ý thêm các điều kiện xe chuyên dụng như sau:

-    Đối với xe HD210 phải điều chỉnh áp suất hơi của cầu phụ theo các hướng dẫn khác của nhà sản xuất.

-   Đối với HD270 (xe ben, xe trộn bê tông): phải thường xuyên kiểm tra siết chặt các kết nối tại nhíp và bộ phận truyền lực…

    -  Đối với các xe được trang bị dẫn động 2 cầu sau: tuyệt đối không khóa vi sai liên động khi xe đang xuống dốc hoặc đang hoạt động ở tốc độ cao.

2.   Thời hạn bảo hành.

-    Thời hạn bảo hành: 2 năm (24 tháng) hoặc 100,000 km tuỳ theo điều kiện nào đến trước được tính từ ngày đầu tiên giao xe cho khách hàng (được thể hiện qua biên bản bàn giao, phiếu kiểm tra xuất xưởng, sổ bảo hành) hoặc ngày sử dụng xe đầu tiên (áp dụng cho Đại lý và nhà phân phối) để chạy thử nghiệm hoặc các mục đích sử dụng tương tự.

-   Thời hạn và số kí-lô-mét được bảo hành được thể hiện cụ thể trong “Sổ Bảo Hành”.

-    Khi quyền sở hữu được chuyển từ người mua xe đầu tiên sang người mua xe kế tiếp, thì phần thời hạn bảo hành còn lại của chiếc xe đó sẽ được chuyển cho người chủ sở hữu kế tiếp của nó.

-       Các trường hợp bảo hành đặc biệt công ty Nam Việt sẽ có hướng dẫn cụ thể đến Chi nhánh/Đại lý.

3.    Chính sách bảo hành xe.

3.1.  Nghĩa vụ của Công ty Nam Việt.

-   Công ty Nam Việt đại diện nhà sản xuất HMC có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ chi phí sửa chữa bảo hành bảo hành bao gồm: chi phí vật tư, phụ tùng thay thế và tiền công sửa chữa bảo hành cho Chi nhánh/Đại lý/Trạm dịch vụ uỷ quyền độc lập .

-    Trong một số trường hợp đặc biệt không thoả mãn điều kiện bảo hành, Công ty Nam Việt sẽ có những xem xét hỗ trợ bằng hình thức “bảo hành thiện chí” cho khách hàng, nhưng không bắt buộc.

-  Công ty Nam Việt đại diện nhà sản xuất HMC kiểm tra tại các Chi nhánh/Đại lý/Trạm dịch vụ uỷ quyền độc lập  để kiểm tra (audit) đánh giá công tác sửa chữa, hồ sơ bảo hành và điều kiện lưu trữ phụ tùng hư hỏng theo định kỳ hoặc đột xuất.

-    Có nghĩa vụ thực hiện các chương trình Marketing về dịch vụ, các chiến dịch chăm sóc khách hàng của nhà sản xuất HMC và của Công ty Nam Việt.

3.2.  Nghĩa vụ của Chi nhánh/Đại lý/Trạm dịch vụ uỷ quyền độc lập.

-     Chi nhánh/ Đại lý/ Trạm dịch vụ ủy quyền độc lập có trách nhiệm đăng ký bảo hành cho các xe đã bàn giao (bán) Khách hàng cho NMC và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu không tuân thủ các quy định về đăng kí bảo hành.

-  Thực hiện các công tác sửa chữa bảo hành đúng như kết quả giám định về mức độ hư hỏng cho tất cả các xe của khách hàng đến bảo hành hoặc do Công ty Nam Việt chỉ định đến.

-  Bảo đảm sửa chữa bảo hành đúng tiến độ, chất lượng về kỹ thuật và tuyệt đối không được thu bất kỳ một khoản chi phí nào cho công tác sửa chữa bảo hành từ khách hàng.

-    Phải chịu trách nhiệm về “bảo hành”  các công việc sửa chữa, phụ tùng vật tư thay thế đã thực hiện cho khách hàng

-     Phải báo cáo bảo hành, lập hồ sơ bảo hành, lưu trữ hồ sơ theo quy định và lưu trữ phụ tùng hư hỏng đã thay thế ra theo qui định.

-     Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng khi thực hiện các dịch vụ.

-   Có trách nhiệm phối hợp với Công ty Nam Việt để thực các chương trình, chiến dịch vụ marketing về dịch vụ.

3.3.  Phạm vi sửa chữa bảo hành.

-     Phạm vi sửa chữa bảo hành được giới hạn ở chi phí sửa chữa bảo hành (chi phí phụ tùng và/hoặc nhân công) phát sinh từ việc sửa chữa các hư hỏng được xác định thuộc trách nhiệm của Công ty Nam Việt.

-      Hư hỏng xảy ra trong quá trình vận chuyển không thuộc phạm vi bảo hành.

-   Hư hỏng do chẩn đoán sai (do trình độ kỹ thuật, tay nghề của Chi nhánh/Đại lý/Trạm dịch vụ uỷ quyền độc lập  thì các đơn vị này phải chịu trách nhiệm về chi phí phát sinh cho việc sửa chữa này) do không thuộc phạm vi bảo hành.

-      Công ty Nam Việt công nhận các chi phí sửa chữa thuê ngoài (thuê các trang thiết bị đặc biệt, gia công cơ khí…) trong một chừng mực nhất định (nhưng phải được sự đồng ý của Công ty Nam Việt trước khi thực hiện công việc này).

-         Thiệt hại do tai nạn giao thông không thuộc phạm vi bảo hành.

3.4.  Các điều kiện bảo hành.

·   Để được hưởng các chế độ bảo hành của Công ty Nam Việt, quý khách phải tuân thủ các điều khoản sau đây:

·   Phải xuất trình sổ bảo hành với ghi nhận đầy đủ các thông tin chi tiết xe (trang cuối của sổ bảo hành).

·   Các lần bảo dưỡng định kỳ trước đó theo quy định ở mục 1.5 (được thể hiện ở trang “bản ghi kiểm tra định kỳ” trong sổ bảo hành).

·    Khi thay thế phụ tùng, quý khách phải dùng phụ tùng chính hãng và các loại dầu nhờn, dung dịch lỏng theo khuyến nghị của công ty Nam Việt.

·   Khi mua xe, quý khách phải điền đầy đủ thông tin vào Bản cam kết đăng ký có trong sổ bảo hành (trang 9).

3.5.  Thực hiện sửa chữa bảo hành.

-     Bảo hành giới hạn trong việc sửa chữa những hỏng hóc do khách hàng khiếu nại và đã được Chi nhánh/Đại lý/Trạm dịch vụ uỷ quyền độc lập giám định và xác định.

-     Khi khách hàng xuất trình sổ bảo hành và yêu cầu Chi nhánh/Đại lý/Trạm dịch vụ uỷ quyền độc lập  thực hiện sửa chữa bảo hành, Chi nhánh/Đại lý/Trạm dịch vụ uỷ quyền độc lập  cần kiểm tra, sửa chữa nhanh chóng và miễn phí khi lỗi đó không do khách hàng và còn trong thời hạn bảo hành. 

-    Sửa chữa bảo hành cần được thực hiện tại xưởng dịch vụ của Chi nhánh/Đại lý/Trạm dịch vụ uỷ quyền độc lập của Công ty Nam Việt. Trường hợp bất khả kháng việc sửa chữa bảo hành có thể tiến hành sửa chữa lưu động.

-     Thời gian sửa chữa bảo hành: Công việc sửa chữa bảo hành cần được tiến hành nhanh chóng để giảm thiểu sự bất tiện cho khách hàng cũng như tránh làm tăng thêm chi phí mà do chậm trễ gây ra.

3.6.  Giới hạn thời gian bảo hành.

-    Thời gian  bảo hành chung: 24 tháng hoặc 100,000 km tùy điều kiện nào đến trước.

-    Riêng các chi tiết hay hư hỏng do thói quen người sử dụng và môi trường sẽ được bảo hành trong vòng 12 tháng hoặc 20,000 km tùy theo điều kiện nào đến trước được liệt kê dưới đây:

·      Turbo tăng áp.

·      Giảm xóc, bầu hơi, các loại vật tư, linh kiện cao su.

·      Má phanh, bố phanh, đĩa ly hợp, bạc đạn ly hợp.

·      Chỉnh lưu và tiết chế IC máy phát. 

·      Các chi tiết nhựa trên xe.

-    Giới hạn bảo hành theo thời gian:

·   Hệ thống điều hòa nhiệt độ được bảo hành 12 tháng (ga lạnh không bảo hành).

·  Tất cả dàn âm thanh, radio, cassette, đầu đĩa CD theo xe được bảo hành 6 tháng.

 Các chi tiết bảo hành đặc biệt: các chi tiết bảo hành đặc biệt được liệt kê dưới đây sẽ do nhà sản xuất các chi tiết đó bảo hành. Chế độ bảo hành tùy theo chính sách của nhà sản xuất chi tiết đó qui định:

-      Lốp xe:

·   Do đại diện nhà sản xuất lốp xe tại Việt Nam bảo hành theo chính sách bảo hành riêng của nhà sản xuất lốp.

·   Trong trường hợp không có đại diện nhà sản xuất lốp tại Việt Nam, việc bảo hành lốp sẽ do Công ty Nam Việt thực hiện theo qui định của nhà sản xuất HMC.

· Các trường hợp lốp bị nổ, rách, nứt, thủng, vá hoặc mòn quá 30% (hoặc là hết gai bảo hành) so với lốp mới sẽ không được bảo hành.

·   Mọi thiệt hại do tai nạn liên quan đến lốp bị hỏng không thuộc trách nhiệm bảo hành của Công ty.

-         Ắc qui:

·   Do đại diện nhà sản xuất ắc qui xe tại Việt Nam bảo hành theo chính sách bảo hành riêng của nhà sản xuất ắc qui.

·   Trong trường hợp không có đại diện nhà sản xuất ắc qui tại Việt Nam, việc bảo hành ắc qui sẽ do Công ty Nam Việt thực hiện theo qui định của HMC. Thời hạn bảo hành ắc qui là 06 tháng hoặc 20,000 km kể từ ngày xuất kho Công ty Nam Việt tùy theo điều kiện nào đến trước.

3.7.  Các trường hợp không được bảo hành.

-         Hỏng hóc do sử dụng sai mục đích:

·   Những hỏng hóc do tự ý cải tiến, cải tạo xe mà chưa được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản của Công ty Nam Việt (trừ việc lắp đặt theo yêu cầu qui định của các cơ quan quản lý nhà nước như: lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, giám sát nhiên liệu….).

·   Những hỏng hóc do sử dụng xe không đúng qui định như xe chở quá tải, vận hành sai kỹ thuật.

·    Đầu đọc đĩa CD, băng cassette bị hư hỏng do sử dụng đĩa CD hoặc băng casstte không đảm bảo chất lượng (bị nứt, vỡ, cong vênh, mốc, rối) sẽ không được bảo hành.

·  Các trường hợp ắc quy bị nổ, nứt, vỡ, thiếu dung dịch, do câu nối, nạp không đúng yêu cầu kỹ thuật.

3.8. NMC và HMC có quyền từ chối bảo hành đối với các trường hợp sau:

3.8.1.     Hỏng hóc do bảo dưỡng và sử dụng phụ tùng vật tư không đúng qui định

-     Những hỏng hóc do sử dụng phụ tùng, vật tư kém chất lượng hoặc không theo sự khuyến cáo của nhà sản xuất HMC và NMC.

-    Tự ý bảo dưỡng, sửa chữa ở nơi không thuộc hệ thống Chi nhánh/Đại lý/trạm dịch vụ uỷ quyên độc lập được Công ty Nam Việt chỉ định.

-     Những hỏng hóc do sử dụng sai nhiên liệu, dầu bôi trơn, chất làm mát, dầu phanh, dầu trợ lực lái, các chất phụ gia…

-    Những hỏng hóc do không tuân thủ hoặc thực hiện không đúng việc kiểm tra bảo dưỡng định kỳ theo qui định của nhà sản xuất HMC và NMC.

-        Không xác định được số km đã chạy do hỏng đồng hồ công tơ mét hoặc có dấu hiệu thay đổi chỉ số km đã chạy.

3.8.2.Hỏng hóc do điều kiện môi trường, khí hậu tư nhiên.

-    Hỏng hóc hay bị ăn mòn do hóa chất, môi trường gây ra.

-    Hư hỏng bề mặt sơn, mạ và các chi tiết do đá văng, nước mặn, mưa a-xít, mưa đá, nhựa cây, hóa chất...

-    Hỏng hóc do thiên tai, hỏa hoạn, mưa bão, lũ lụt, động đất, cháy nổ.

-   Xe bị xuống cấp, đổi màu, biến dạng do quá trình sử dụng theo thời gian.

3.9.  Các chi phí phát sinh sau đây không thuộc trách nhiệm của NMC và HMC:

-     Các chi phí phát sinh trong thời gian sửa chữa bảo hành như: chi phí điện thoại, chi phí khách sạn, chi phí đưa xe vào xưởng, chi phí thuê xe và các thiệt hại về kinh tế do việc ngừng sử dụng xe để bảo hành, sửa chữa.

-    Riêng chi phí kéo xe sẽ được xem xét và giải quyết theo từng trường hợp cụ thể.

3.10.  Các chi tiết không bảo hành khác.

-         Chổi than máy phát, chổi than máy khởi động.

-         Bóng đèn.

-         Cầu chì, cao su gạt nước.

-         Các gioăng cao su (trừ gioăng qui lát máy).

-         Kính chắn gió, kính cửa, mặt gương chiếu hậu, nệm ghế.

3.11.  Các chi tiết thay thế trong bảo dưỡng định kỳ sẽ không được bảo hành.

-         Lọc gió, lọc nhớt động cơ, lọc nhiên liệu, lọc gió điều hòa.

-         Các loại dây cua roa dẫn động ngoài.

3.12.  Hạn chế bảo hành vì lý do bất khả kháng.

Những trường hợp sau đây Công ty Nam Việt sẽ không bảo hành vì đều thuộc những lý do bất khả kháng:

-      Những ảnh hưởng do hạn chế của luật pháp hay quy định của chính phủ.

-      Chiến tranh, bạo loạn, ngưng sản xuất.

-      Tai nạn, thiên tai.

 

3.13.  Thay thế cụm phụ tùng.

 

 -   Trong trường hợp xảy ra hư hỏng nghiêm trọng, cần phải thay mới các cụm phụ tùng chính dưới đây:

·      Động cơ tổng thành.

·      Cụm thân máy.

·      Cụm bơm cao áp (động cơ diesel).

·      Cụm hộp số.

·      Bộ trích công suất động cơ ra dẫn động các thiết bị ngoài.

·      Cụm hộp số phụ.

·      Cầu dẫn động.

-  Sửa chữa bảo hành sẽ được thực hiện với việc thay thế hoặc sửa chữa cho các phụ tùng, chi tiết bị hỏng.

-     Nguyên tắc cơ bản của sửa chữa bảo hành là sửa chữa và thay thế phụ tùng, chi tiết hỏng. Tuy nhiên, khi cần thiết có thể thay thế cả cụm phụ tùng, việc thay thế cụm phụ tùng được chấp nhận khi:

·  Phạm vi hư hỏng liên quan đến hầu hết cụm phụ tùng đó.

·     Chi phí thay thế cụm phụ tùng thấp hơn chi phí thay thế phụ tùng chi tiết.

·    Chi nhánh/Đại lý/Trạm dịch vụ uỷ quyền độc lập có thể yêu cầu Công ty Nam Việt hoàn trả chi phí đó và phải được giải thích cụ thể và được sự đồng ý của Công ty Nam Việt.

-     Trường hợp việc thay thế cụm phụ tùng không được chấp nhận: Trong các trường hợp sau đây, yêu cầu bảo hành sẽ không áp dụng việc thay thế cụm phụ tùng:

·   Khi cụm phụ tùng được thay thế theo yêu cầu của khách hàng.

·   Không có sự đồng ý trước của Công ty Nam Việt.

-      Việc đánh giá mức độ hư hỏng được xem là nghiêm trọng phải do kỹ thuật của Công ty Nam Việt trực tiếp thẩm định và xác nhận.

3.14.  Các hạng mục được xem là trách nhiệm của Chi nhánh/Đại lý.

-    Các hạng mục được xem là trách nhiệm của Chi nhánh/Đại lý phải thực hiện trong quá trình xe lưu kho tại Chi nhánh/Đại lý phải kiểm tra trước khi giao xe cho khách hàng sẽ không được Công ty Nam Việt bảo hành hoặc tính chi phí.

-     Chi phí của các công việc như kiểm tra điều chỉnh hoặc siết chặt bulông đai ốc và thay thế phụ tùng nhưng không bao gồm công việc liên quan đến phụ tùng hỏng sẽ không được hưởng chế độ bảo hành.

-      Chi phí cho việc kiểm tra xe trước khi giao cho khách hàng.

-     Không bảo hành các lỗi hư hỏng do không kiểm tra trước khi giao xe cho khách hàng.

-     Giảm chất lượng do không được bảo quản đúng qui định trong thời gian lưu kho:

·      Ắc qui hỏng (không bảo dưỡng đúng khi lưu kho).  

·      Cao su gạt mưa bị biến dạng.

·      Biến dạng hoặc phai màu các tấm ốp.

·      Biến dạng các gioăng.

·      Cháy bóng đèn.

·    Gương đèn phản chiếu hoặc vỏ đèn mờ do bị ăn mòn.

·    Hư hỏng hệ thống nhiên liệu do chất lượng nhiên liệu, lẫn tạp chất, nước…

·    Những thay đổi về chất lượng sơn và phần vỏ xe do tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, nhiệt độ cao, độ ẩm cao và với nước mưa cũng như bụi bẩn và các chất thải khác gồm cả chất thải công nghiệp.

-     Hư hỏng hoặc lỗi do sử dụng phụ tùng không chính hãng hoặc không phải do công ty Nam Việt cung cấp và đồng ý.

-    Phụ tùng hư hỏng do sử dụng sai dụng cụ, không thực hiện đúng quy trình sửa chữa, do tay nghề kém của nhân viên đại lý.

3.15.  Các hạng mục được xem là trách nhiệm của chủ xe.

-     Các hạng mục sau được xem là trách nhiệm của khách hàng và không được Công ty Nam Việt bảo hành trừ khi các hư hỏng xảy ra được xác định là do nguyên vật liệu hoặc do tay nghề:

·     Dịch vụ bảo dưỡng thông thường.

·     Thay thế phụ tùng bảo dưỡng và dịch vụ thông thường.

·     Bảo dưỡng sơn và các bộ phận bên ngoài dưới điều kiện sử dụng khắc nghiệt.

 

·    Khi xe hoạt động ở những môi trường khắc nghiệt như sương muối hoặc những nơi bị tác động bởi ô nhiễm môi trường thì khách hàng có trách nhiệm ngăn ngừa sự giảm chất lượng. Ở những môi trường như vậy Chi nhánh/Đại lý cần khuyến cáo khách hàng áp dụng các biện pháp bảo dưỡng chống ăn mòn thường xuyên.

  • Sản Phẩm Sản Phẩm
Liên kết tới Hyundai toàn cầu logo hyundai gray
go top
standee Han 2
Nam Trung Viêt
banner doc
standee Han
Hyundai trung viet
banner doc