Hệ thống nhận diện

 Logo được hình thành trên hình elip với chữ V cách điệu nằm giữa hình elip. Hình elip tạo ra sự chuyển động đặc thù của ngành ôtô.

Chủ đề chính trên logo là chữ V. Thân chữ V cách điệu tạo sự chuyển động mạnh mẽ, thể hiện tính chất của một công ty ôtô với tuổi đời còn trẻ nhưng luôn có nội lực và sức bật lớn.
 

  • Sản Phẩm Sản Phẩm
Liên kết tới Hyundai toàn cầu logo hyundai gray
go top
standee Han 2
Nam Trung Viêt
banner doc
standee Han
Hyundai trung viet
banner doc